NovelAir AB Simulatorteknik

Allmänt
Vid bokning behöver vi dina namnuppgifter, epostadress samt ditt telefonnummer. Vi behöver även ditt presentkortsnummer(NovelAir) / boxnummer och säkerhetskod (LiveIt).

Bokningsbekräftelse
När din bokning är genomförd får du en bekräftelse direkt på vår bokningssida, samt via e-post.

Kontrollera Bokning
I din bokningsbekräftelse finns en länk där du kan kontrollera din bokning. Du kan även kontrollera din bokning via vår hemsida, På startsidan finns "Kontrollera Bokning" ange där ditt bokningsnummer, presentkortsnummer, boxnummer eller e-postadress.

NovelAir Presentkort
När du bokar med vårt egna presentkort markerar vi det som använt. Vid avbokning enligt villkoren nedan aktiverar vi ditt presentkort.

LiveIt
När du bokar via LiveIt kontrollerar vi att ditt presentkort är korrekt, samt vid genomförd bokning markerar vi ditt presentkort som använt hos LiveIt. Vid avbokning enligt vilkoren nedan, återställer vi ditt presentkort.

Bokning (kontant)
När du gör din bokning reserveras din tid. Vi kommer sedan granska din bokning och manuellt godkänna denna. Din bokning är inte klar förrän vi bekräftat den.

Ombokning/Avbokning
Förändringar i bokningen som inte meddelats Novelair AB via mail eller telefon, senast en vecka innan bokad flygning innebär att presentkortet förbrukats.

Medtag presentkort
Presentkortet är din inträdesbiljett för simulatorpasset. Tar du inte med presentkortet/värdebeviset kan du nekas körning.

Copyright © 2006 - 2023 NovelAir AB | Webbplats & Bokningssystem av Daniel Linde